Rozšírené „chybičky krásy“ historických novín

Napriek tomu, že na vzhľade historických novín si dávame záležať, a do nášho archívu zaraďujeme výlučne noviny v dobrom až veľmi dobrom stave, môže sa stať, že niektoré originály novín musíme opraviť trochu viac ako iné, alebo sa na nich vyskytuje jedna alebo viacero „chybičiek krásy“, ktoré sú síce viditeľné, ale kvôli ktorým by bola škoda vyhodiť vzácny originál novín, ktorý vyzerá inak výborne.

Pripravili sme pre Vás zoznam najčastejších opráv a „chybičiek krásy“ aj s vystvetlením ich pôvodu, ktoré sa môžu, ale nemusia vyskytnúť na originálnom výtlačku historických novín, ktorý si objednáte.

V prípade, že pri vybraní novín z archívu zistíme, že sme v minulosti  pri zadaďovaní prehliadli v zhone omylom zaradili do archívu noviny, ktoré z kvalitatívneho hľadiska nezodpovedanjú našim štandardom, (bud niečo rozsiahlejsie z toho tam dole, alebo vystrihnute casti napr.

dokrcene/zvlnene noviny/zle prelozene
rozmazany „3D“ text (spravidla male pravdy 50r)
tlačová chyba v dátume

Dierky na jednom okraji strán

Časť novín v našom archíve je zviazaná v knižnej väzbe, z ktorej noviny po objednávke starostlivo vyberáme. Pri vkladaní novín do knižnej väzby v dávnej minulosti boli jednotlivé noviny v mnohých prípadoch na okraji predierkované a spojené špagátmi, sponkami alebo klincami – dierky spravidla nezasahujú do textu vôbec alebo len minimálne.

Opravený/spevnený chrbát novín​

Chrbáty novín musíme najčastejšie opravovať alebo spevňovať pri novinách vybraných z knižnej väzby, ojedinele však aj pri voľne položených novinách. Oprava a/alebo spevnenie chrbátu zásadne predlžuje životnosť novín a znižuje pravdepodobnosť rozšírenia existujúcich alebo vzniku nových trhlín počas listovania.

Pozostatok lepidla po adresovom štítku

Na titulných stranách niektorých voľne položených aj knižne zviazaných novín v našom archíve sa vyskytuje pozostatok dobového lepidla, ktorým bol na noviny pripevnený papierový štítok s menom, priezviskom a adresou osoby alebo organizácie, ktorá mala tieto noviny v roku ich vydania predplatené, aby ich mohla poštárka doručiť adresátovi. 

Papierový štítok s adresou je možné vo väčšine prípadov takmer úplne odstrániť – až na tú časť, ktorou bol o noviny priamo prilepený.

Zahnednutie, hnedé alebo žlté fľaky

Predovšetkým pri voľne položených novinách sa vyskytujú spravidla v mieste preloženia, ale aj na iných miestach, občas zahnednuté alebo stmavnuté miesta, prípadne fľaky.

Tieto chybičky krásy sú buď prirodzeným dôsledkom starnutia papiera pod rôznymi vplyvmi, alebo spôsobené nie zrovna optimálnym dlhodobým spôsobom skladovania, pri ktorom zhnednutá časť novín spravidla vytŕčala z kopy iných novín, pričom na ňu pôsobilo slnečné žiarenie alebo iné poveternostné vplyvy.

V prevažnej väčšine prípadov je text v zahnednutých miestach novín bez väčších problémov čitateľný.

Menšie trhliny bez opravy páskou

Nie všetky trhliny si vyžadujú opravu. Keď sú trhliny veľmi malé a nachádzajú sa na miestach, kde bežným listovaním nehrozí ich rozšírenie, trhlinky spravidla neopravujeme.

Ak si to stav novín vyslovene nevyžaduje, snažíme sa obmedziť zásahy do novín do čo najväčšej možnej miery, alebo v najlepšom prípade do nich nijako nezasahovať, aj za cenu takýchto menších nedokonalostí.

Väčšie trhliny opravené páskou

V niektorých novinách v našom archíve sa vyskytujú väčšie trhliny, a to buď pozdĺžne v papieri, alebo v podobe odtrhnutej časti novín.

Pozdĺžne trhliny dokážeme opraviť špeciálnou priesvitnou archivárskou lepiacou páskou vo väčšine prípadov takmer neviditeľne.

Doplnenie menšej odtrhnutej časti novín rovnakou páskou viditeľné síce je, zabraňuje však dodatočnému poškodeniu novín pri listovaní. Zároveň treba poznamenať, že do nášho archívu zaraďujeme noviny s odtrhnutými časťami len v tom prípade, ak sú menšieho rozsahu a nezasahujú do textu.

Dierky/kanáliky spôsobené hmyzom

Predtým, ako sa noviny dostali do nášho archívu, boli skladované v rôznorodých podmienkach. Pri tých, ktoré neboli skladované zrovna najlepšie, sa občas vyskytujú dierky vyžraté hmyzom v dávnej minulosti.

Niekedy ide o jednu alebo dve maličké bodky niekde v novinách, niekedy ide o väčšiu koncentráciu bodiek alebo kanálikov, spravidla na okrajoch novinových strán mimo textu. V prevažnej väčšine prípadov tieto menšie poškodenia nijako neovplyvňujú čitateľnosť novín.

Popísané miesta perom alebo ceruzkou

Mnohí to poznajú  z časov minulých, keď ešte neexistovali mobilné telefóny – človek si potrebuje rýchlo niečo poznačiť alebo zapísať, aby nezabudol. Po ruke boli väčšinou nejaké noviny, ktoré poslúžili ako podklad pre telefónne číslo, nákupný zoznam, výsledky lotérie, jednoduché výpočty alebo rôznorodé kreatívne čarbanice, prípadne pani poštárka zvečnila na novinách odkaz, že zajtra donesie penziu.

Pri zakladaní novín do nášho archívu sme dbali o to, aby sme pri novinách, na ktorých sa vykytovali popisky, zaradili do archívu len také výtlačky, pri ktorých prípadné popisky nezasahujú do textu alebo nepôsobia obzvlášť rušivo.

Odtlačok pečiatky

Predovšetkým na novinách, ktoré boli archivované rôznymi organizáciami, sa ojedinele vyskytujú odtlačky dobových pečiatok. Vyskytujú sa spravidla v hornej časti titulnej strany a v prevažnej väčšine prípadov nezasahujú priamo do textu, nanajvyš do titulnej grafiky alebo názvu novín.